7Seasons

beeld strategie_500

De stad is in potentie een rijke biotoop en bestaat uit een ongeziene, maar daarom niet minder aanwezige en belangrijke, ecologische structuur. 7Seasons is een strategie voor het verrijken van de biodiversiteit. Uitgangspunt daarbij is dat door bewoners te laten participeren in de opbouw van het ecosysteem ook de leefbaarheid van hun buurt kan verbeteren. Bewoners worden over een periode van zeven jaar uitgedaagd om blijvend te investeren in kleine en grote veranderingen waardoor huidige soorten in stand blijven en op termijn nieuwe soorten kunnen gedijen. De 7Seasons strategie wordt vanaf 2013 in de Provenierswijk en de aanliggende Agniesebuurt van Rotterdam  uitgevoerd.

Downloads
Strategie 7Seasons voor de Provernierswijk en Agniesebuurt

Ontwerpresultaten Ateliers:
Crossings
Binnenhof
Biobogen

Werkboek ontwerpmiddelen biodiversiteit

Dit project is mede tot stand gekomen met een financiële bijdrage van:

SCI_Woordbeeld_NL_1_regel_RGB_300px