Mind the Gap

… is een tijdelijke installatie, een pop-up platform in afwachting van de definitieve groene invulling van het dak van de Hofbogen. Wij willen niet opnieuw een toekomstvisie. Wij willen nu aan de slag.

De installatie met een openbaar platform en uitkijktoren. Het wordt een nieuwe tijdelijke ontmoetingsplek in Rotterdam Noord. Bewoners van de wijk vieren hier hun feestje. De ondernemers komen hier vrijdagmiddag voor een borrel.

MIND THE GAP hoeft niet bijzonder mooi te zijn, maar zeker ook niet lelijk. De installatie is snel te realiseren en de focus ligt op de belevenis. De nieuwsgierigheid is groot: hoe zal het zijn boven op het dak van het langste gebouw van Rotterdam, de droom van vele studies maar ook van talloze impassen. Het is nu nog niet toegestaan het dak van de Hofboogjes te betreden. De installatie is daarom een brug over het spoor die dus zonder het dak  te raken het dak betreedbaar maakt – MIND THE GAP.

Ontwerp: GutundGut, Christian Müller, Fabio Bovio

Heeft u ideeen of wilt u bijdragen aan dit project: info@natuurlijkestad.nl

EXPO Hofpleinlijn 28 september – 11 november

EXPO Hofpleinlijn 28 september – 11 november

wagon_staat    24-02-2017 Experimententuin [V2]
Wij willen het dak op! Nu het dak van de Rotterdamse Hofpleinlijn eindelijk is vrijgemaakt van rails en bielzen, en de constructie lekvrij, wordt het tijd voor de volgende fase: de verovering van het dak. Voorlopig is het dak nog niet vrijgegeven, maar dat let ons niet om alvast plannen te smeden.
De Natuurlijke Stad organiseert van 28 september tot 11 november EXPO Hofpleinlijn. In een oude goederenwagon aan de Vijverhofstraat (ter hoogte van nr 10 bij Eurotrash) worden gedurende die maand 12 verschillende initiatieven voor dak en directe omgeving van de Hofbogen getoond. Elke donderdagavond worden deze plannen in drie opeenvolgende thema’s – Water, Groen, Activiteit – door een team van experts en belangstellende besproken.
De tentoonstelling in de wagon is op vrijdag en zaterdag voor het publiek geopend van 13.00-17.00 uur. Naast een presentatie van onze gastheer Sporen van de Stad (over het hergebruik van in onbruik geraakte sporen en spooremplacementen in de stad) wordt het initiatief Groene Promenade Hofplein getoond. Per week wordt deze presentatie uitgebreid met een selectie van de meest kansrijke initiatieven rond de drie hoofdthema’s. Bewoners en ondernemers die zelf ook plannen hebben worden in de gelegenheid gesteld hun initiatief op het prikbord toe te voegen.

Feestelijke finissage voor  buurtbewoners, datum 11 november 14.30-18.00

Voorlopig programma (houd onze Facebookpagina bij voor actuele informatie)


Vrijdag en zaterdag:
inlooptentoonstelling geopend van 13.00 tot 17.00
Elke donderdagavond van 19.00 – 21.00: expertmeeting

28 september Donderdag middag 17.00: Informele opening

Waterweek: donderdag 28 september – t/m 5 oktober
Donderdag 5 oktober 19.00 tot 21.00 expertmeeting Water
Met onder meer: De Urbanisten, Studio Bas Sala, ZOHO Citizens regentuin

Groenweek: vrijdag 6 oktober t/m 12 oktober
Woensdag 11 oktober 19.00 tot 21.00 expertmeeting Groenweek
Met onder meer: De Natuurlijke Stad, Daniel Opbroek, Vredestuin/ Gandhituin, Milieucentrum Rotterdam, Tanja Lina

Activiteitenweek: vrijdag 13 oktober – 21 oktober
Vrijdag 27 oktober 19.00 tot 21.00 expertmeeting Activiteiten
Met onder meer (onder voorbehoud): Vrienden van de Hofpleinlijn, Eurotrash, Hofbogen ondernemers vereniging (HOV), Hofbogen bv.

Burenweek: 22 oktober – 11 november Feestelijke finissage voor  buurtbewoners, datum 11 november 14.30-18.00
Samenvatting van de plannen, nieuw binnengekomen initiatieven en wat er verder bog langs komt de komende maand.

Laatste nieuws op Facebook De Natuurlijke Stad

EXPO Hofpleinlijn is mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van Gebiedscommissie Noord.
De wagon wordt bewaakt en van hapjes en drankjes voorzien door vrijwilligers van Wijkcoop010
Overigens is het – Why ook Not? – aan de bar van Eurotrash ook prima drinken en eten.
Poster zijn ontworpen door Arienne Boelens Office

Deelnemers em medewerkers: Gebiedscommissie Noord, Gemeente Rotterdam, Hofbogen bv, Vrienden van de Hofpleinlijn, ZOHO Citizens, Eurotrash, 7Seasons, AIR, Hofbogen ondernemersvereniging HOV, Studio Bas Sala, De Urbanisten, Happy Italy, JagerJanssen Architecten, Ruimtelab, Stad in de Maak, STEK, Stichting Tussentuin; Tanja Lina, Joost van Dijk, GroenGoed, Gutundgut, Groenpool Noord, Hof van Noord, Wijkcooperatie Rotterdam Noord, Willem Havinga, Arienne Boelens, Vincent van Straaten, Sporen van de Stad en diverse bewoners en vrijwilligers

EXPO Hofpleinlijn

24-02-2017 Experimententuin [V2]

EXPO Hofpleinlijn is een voorstel voor een tijdelijke proeftuin en buitententoonstelling waarin de mogelijke invullingen van het dak van het Hofpleinviaduct aan het publiek getoond worden. Nu de situatie ten aanzien van eigendom en verantwoordelijkheid van het dak nog niet van Prorail naar de gemeente (recht van opstal) is overgedragen, en elke huidige invulling tijdelijk moet zijn, is er een mooie kans om deze tussentijd te gebruiken voor een overzicht van de vele initiatieven voor (delen van) het dak die er op dit moment leven: een buitenexpositie óver het dak óp het dak.

2017-02-27 Plangebied EXPO 3

locatie: Heer Bokelviaduct

Partijen die mee willen en kunnen doen:
– Sporen van de Stad (de goederenwagon)
– Vrienden van de Hofbogen (geschiedenis, buurtinitiatieven etc)
– De Urbanisten (aquaductplan),
– Stad in de Maak (picknicktafels Guido Marsille, feestjes)
– Eurotrash bierbrouwers,
– ZOHO Citizens (plannen watertuin), Bas Sala, regenton,
– Gandhituin (beheer groen),

Wil je meedoen of meer weten? Neem dan contact op met De Natuurlijke Stad:info@natuurlijkestad.nl

Zie ook ons voorstel voor een Groene Wandelpromenade op het Hofbogenviaduct

 

Groene Promenade Hofbogenviaduct

2017-03-04 Hofplein bocht

Voor de Gemeente Rotterdam hebben we een ontwerpstrategie ontwikkeld om van het Hofbogenviaduct een Groene Wandelpromenade te maken. Gefaseerd en in samenwerking met lokale initiatieven kan zo een groen dak ontstaan met daaraan diverse (semi) openbare functies zoals terrassen en daktuinen. Op een aantal punten zal het dak toegankelijk worden gemaakt. Dit voorstel is uitgewerkt door het ontwerpcollectief De Natuurlijk Stad.