Over DNS!

groepsfoto

De Natuurlijke Stad (voorheen Rotterdam Natuurlijk!) is een collectief van ontwerpers, biologen en ecologen die zich inzetten voor de stadsnatuur. Wat is er, wat is wenselijk en wat kunnen we doen?

Netwerk Schema

De natuur in de stad is veel rijker dan bewoners en ontwerpers denken. Maar die natuur heeft op sommige plaatsen wel een steuntje in de rug nodig!
Stadsnatuur en de daarmee samenhangende onderwerpen biodiversiteit en stedelijke ecologie staan pas sinds kort op de agenda van bestuurders en ontwerpers. Het ontbreekt bij beide partijen vooralsnog aan voldoende kennis om dergelijke onderwerpen daadwerkelijk en effectief in te passen in ruimtelijke plannen voor de stad.
Op deze website worden de activiteiten en ontwerpvoorstellen van Rotterdam Natuurlijk! verzameld en gedeeld met belangstellenden.