7Seasons

7Seasons = gedurende 7 jaar grote en kleine projecten in de buurt

7Seasons is een strategie voor het verrijken van de biodiversiteit van een stadswijk door natuur-inclusief ontwerp. Uitgangspunt is dat door bewoners te laten participeren in de opbouw van het ecosysteem ook de leefbaarheid van hun buurt kan verbeteren.

Bewoners worden over een periode van zeven jaar uitgedaagd om blijvend te investeren in kleine en grote veranderingen waardoor huidige soorten in stand blijven en op termijn nieuwe soorten kunnen gedijen.
De 7Seasons strategie is geformuleerd in een prijsvraaginzending The Green Architecture (2012, gedeelde eerste prijs) wordt vanaf 2013 in de Provenierswijk en de aanliggende Agniesebuurt in Rotterdam  uitgevoerd.
Voorafgaand aan de uitvoering is een ontwerpend onderzoek verricht op drie schaalniveaus; blok, straat, wijk door leden van De Natuurlijke Stad.


  • jaar: 2012 – heden
  • locatie: Provenierswijk/Agniesebuurt, Rotterdam
  • team: Jacques Vink, Piet Vollaard, Ward Mouwen (prijsvraag, 2012)
  • winnaar van The Green Architecture Competition 2012
    deelprojecten zie: Groenbogen (Ammersooiseplein), Flora voor Fauna, Wijkpark Hofbogen

Download de inzending prijsvraag: 7Seasons