EXPO Hofpleinlijn

24-02-2017 Experimententuin [V2]

EXPO Hofpleinlijn is een voorstel voor een tijdelijke proeftuin en buitententoonstelling waarin de mogelijke invullingen van het dak van het Hofpleinviaduct aan het publiek getoond worden. Nu de situatie ten aanzien van eigendom en verantwoordelijkheid van het dak nog niet van Prorail naar de gemeente (recht van opstal) is overgedragen, en elke huidige invulling tijdelijk moet zijn, is er een mooie kans om deze tussentijd te gebruiken voor een overzicht van de vele initiatieven voor (delen van) het dak die er op dit moment leven: een buitenexpositie óver het dak óp het dak.

2017-02-27 Plangebied EXPO 3

locatie: Heer Bokelviaduct

Partijen die mee willen en kunnen doen:
– Sporen van de Stad (de goederenwagon)
– Vrienden van de Hofbogen (geschiedenis, buurtinitiatieven etc)
– De Urbanisten (aquaductplan),
– Stad in de Maak (picknicktafels Guido Marsille, feestjes)
– Eurotrash bierbrouwers,
– ZOHO Citizens (plannen watertuin), Bas Sala, regenton,
– Gandhituin (beheer groen),

Wil je meedoen of meer weten? Neem dan contact op met De Natuurlijke Stad:info@natuurlijkestad.nl

Zie ook ons voorstel voor een Groene Wandelpromenade op het Hofbogenviaduct.


  • jaar: 2016 – 2017
  • locatie: Provenierswijk/Agniesebuurt, Rotterdam
  • team: Jacques Vink, Piet Vollaard, Ward Mouwen i.s.m. Sporen van de Stad, Clemens Nuyens