Werkboek biodiversiteit in de stad

In 2013 is aan drie casestudies gewerkt. Hierbij werd gebruik gemaakt van de in het Werkboek verzamelde informatie en expertise. De door 7Seasons georganiseerde lezingenavond Rotterdam Natuurlijk!, op 9 oktober 2013, gaf verdieping aan de Ateliers.

Het werkboek bevat voor elk van de zeven doelgroepen maatregelen bestaande uit gereedschappen en strategieën. Voorafgaand wordt de soort in het algemeen en de kenmerken van zijn biotoop behandeld.
Gereedschappen zijn biodiversiteit versterkende (ruimtelijke) middelen, zoals producten, bouwdelen of beplantingen, die aangebracht zijn met het doel de biodiversiteit te versterken. De schaalniveaus waarop de middelen effect sorteren zijn onderverdeeld in huis/tuin, straat, buurt en/of wijk.


  • jaar: 2015
  • team: Jacques Vink, Piet Vollaard, Ward Mouwen

Download: Werkboek 7Seasons