Crossings

Atelier Crossings heeft gewerkt aan voorstellen op het schaalniveau van de blok en de buurt. Door de knooppunten in het stedenbouwkundig ecologisch systeem aan te pakken kunnen delen van de buurt en het ecologisch systeem een betere relatie krijgen.

De voorstellen van het Atelier Crossings krijgen op twee fronten een vervolg. De gekozen route sluit aan op plannen van de (deel)gemeente voor een kindvriendelijke route door de wijk. In samenwerking wordt gewerkt aan een projectvoorstel om voor wat betreft beplanting en educatie extra aandacht te geven aan biodiversiteit en worden voorstellen van de ontwerpgroep meegenomen. Hierbij wordt samengewerkt met de deelgemeente.
Daarnaast werkt aan de vergroening van een kopgevel aan het Schout Hendrickplein. Dit project levert inzichten op voor de beplantingskaarten voor bewoners. Er is reeds toestemming van de gebruiker/bewoner van het pand en eigenaar Havensteder toegezegd.

Atelier Crossings
-Marieke de Keijzer (atelier Marieke de Keijzer) en Marlou de Jong (Marlou de Jong Ontwerp)
-expert André de Baerdemaeker (Bureau Stadsnatuur Rotterdam)

Download pdf project Crossings