Biobogen

Season One - Biobogen Proefstation Hofplein_1000

Atelier Biobogen heeft gewerkt aan het schaalniveau van de buurt en de wijk. De huidige patstelling rondom de Hofbogen kan gebruikt worden om langs het tracé een proeftuin te starten voor vergroening op een grootschalig niveau. Door tijdelijke verplaatsbare ingrepen kan het trace de komende jaren een verbindende element in het ecologisch netwerk van Rotterdam Noord gaan vormen.

Van de vijf voorstellen wordt vooral de groene wand kansrijk geacht. Vooral hde educatieve groene wandis kansrijk omdat de ontwikkeling daarvan kan aansluiten op de herinrichting van het plein waar in 2014 aan zal worden gewerkt. Hiervoor is contact gelegd met de ontwerpers van het plein. Ten aanzien van de projecten Schaduwtuin en de Proeftuin op het dak van Hofbogen zijn de eerste contacten met eigenaar Hofbogen bv gelegd.

Atelier Biobogen
-Piet Vollaard, Jacques Vink en Ward Mouwen (Ruimtelab2)
-expert Niels de Zwarte (Bureau Stadsnatuur Rotterdam)

Download pdf project Biobogen