over ons

De Natuurlijke Stad is een samenwerkingsverband van architecten, stedenbouwkundigen, stadstuiniers en ecologen. Ons doel is het versterken van het stedelijke ecologische netwerk en de het vergroten van de biodiversiteit. Samen werken we aan natuur-inclusieve projecten, onderzoek en publicaties.


De Natuurlijke Stad bestaat uit van v.l.n.r: Jacques Vink, Niels de Zwarte, Marlou de Jong, Joost van Dijk, Marieke de Keijzer, Tanja Lina, Piet Vollaard en Ward Mouwen. Daarnaast uit: Eva Bes. Marjan Versteeg en André de Baerdemaeker.

André de Baerdemaeker

André De Baerdemaeker is ecoloog bij Bureau Stadsnatuur in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Voordien was hij werkzaam als leraar biologie in het voortgezet onderwijs. Daarnaast is hij vrijwillig bestuursvoorzitter van Vogelklas Karel Schot, het vogelopvangcentrum van Rotterdam-Zuid en omstreken. Als […]

Jacques Vink

Architect en medeoprichter van De Natuurlijke Stad. Jacques Vink is architect. In 1998 startte hij architectenbureau Ruimtelab. Het bureau combineert ontwerp en onderzoek. Centraal staan de thema’s biobased materialen, biodesign, circulair bouwen en slimme ecologie. Daarnaast is hij medeoprichter van […]

Joost van Dijk

Joost is architect. In 2012 richtte hij bijna tegelijkertijd Studio Joost van Dijk en Stichting Tussentuin (in samenwerking met o.a. Tanja Lina en Marieke de Keijzer) op. Studio Joost van Dijk is een onderzoeks- en ontwerpstudio met een sterke focus […]

Marieke de Keijzer

Marieke de Keijzer is landschapsarchitect. Ze houdt zich bezig met de buitenruimte op verschillende schaalniveaus. Haar focus ligt op de beleving van het landschap en de interactie tussen de plek en de gebruiker. Ze ontwerpt, onderzoekt en geeft workshops, zowel […]

Marlou de Jong

Ik werk als procesbegeleider en ontwerper aan het vergroenen van de openbare ruimte om de biodiversiteit te verhogen en de stad veerkrachtiger te maken. Ik zet mij in voor een groene, kindvriendelijke openbare ruimte, waar mensen zich thuis en verantwoordelijk […]

Niels de Zwarte

Niels de Zwarte is hoofd Bureau Stadsnatuur en adjunct-directeur van Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Niels is als ecologisch adviseur betrokken bij uiteenlopende projecten voor overheden en bedrijven, met name in de Randstad. Hij schrijft regelmatig artikelen en geeft lezingen en […]

Tanja Lina

Als stadsbewoner hecht ik grote waarde aan natuur in de stad. Opgeleid als architect gebruik ik mijn capaciteiten dan ook voornamelijk om stedelijke ruimte te transformeren naar duurzame en milieuvriendelijke plekken. Plekken waar bewoners bij betrokken zijn en zich bewust […]

Piet Vollaard

Piet Vollaard

Piet Vollaard is architect en architectuurcriticus. Piet was directeur van ArchiNed. Met Stad in de Maak werkt hij aan alternatief beheer van leegstaand vastgoed. Hij publiceerde onder meer verschillende Architectuurgidsen in Nederland en monografieën over Herman Haan, Frank van Klingeren […]

Ward Mouwen

Architect en stedenbouwkundig ontwerper van duurzame leefomgevingen. Ward werkt vanuit een toekomstbestendige visie aan projecten op verschillende schaalniveaus. Vanuit zijn architectenbureau A Matter of Space richt hij zich specifiek op architectonisch ontwerp van gebouwen. Daarnaast werkt hij onder de naam […]