Sprout

Waarom de Metro?

De Metro is dé manier om je CO2 neutraal door de stad te vervoeren: je doorkruist (ongemerkt) aardlagen en stadsdelen. Juist deze bodem is nodig voor het creëren van een gezonde kernbiotoop. Rotterdam schrijft in de mobiliteitsstrategie dat ze juist de ruimte rondom OV-knooppunten willen inrichten voor voetgangers en fietsers. Dat is bij Slinge nog niet het geval: een mooie kans dus om op aan te haken!

Veel metrostations en de bijbehorende omgevingen aan de randen van de stad blijven achter in de ontwikkelingen naar een groene, biodiverse en klimaatadaptieve stad. In de stad Rotterdam ligt het metronetwerk nu ruim 50 jaar. Slinge is op dit moment hét voorbeeld van een omgeving die is ingericht op basis van infrastructuur, efficiency en de betonnen plek ontmoedigt langer verblijf dan noodzakelijk. Op deze manier worden mensen niet verleid tot het nemen van de metro.

Sprout wil van de metro-omgeving van Slinge een kernbiotoop in de stad maken. Een biotoop is een leefomgeving voor verschillende organismen, zoals plant, mens en dier. Dit doel draagt goed bij aan de biodiversiteitsdoelstellingen van de gemeente. Hoe tof kan het zijn om juist op een sterk functionele plek, waarbij aardlagen door de mens doorgesneden zijn voor de aanleg van de metro, autowegen en het vele beton om juist daar een kernbiotoop te maken; exemplarisch voor een nieuwe beleving van de stadsnatuur voor vele bewoners en reizigers!

Vernieuwend in het project Sprout is om deze filosofische benadering toe te passen op de opgave rondom de metro en dan specifiek metroplein Slinge. Juíst op déze plek, met déze stakeholders (RET, Waterschappen, Gemeente, Wijkraden, Woningeigenaren) en met beowners en wijkpartijen te filosoferen over deze opgave en de mens niet centraal te stellen, maar onderdeel van een geheel, dát is een vernieuwende benadering van een ontwerpopgave. Het doel is om op deze manier tot nieuwe oplossingen te komen, die verder gaan dan de oplossingen die tot nu toe zijn toegepast om verbeteringen aan te brengen op deze plek. Doel van project Sprout is om Slinge om te vormen tot een veerkrachtige biotoop voor mens, dier en plant en dit in de toekomst uit te kunnen rollen naar andere (metro-)gebieden.


  • jaar: 2021 – heden
  • locatie: Slinge, Rotterdam
  • team: Tanja Lina en Katrijn van de Vrande
  • Met een financiële een bijdrage van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Rotterdams Weerwoord, in samenwerking met de RET, de Gemeente Rottedam en andere partners.