EXPO Hofpleinlijn 28 september – 11 november

EXPO Hofpleinlijn 28 september – 11 november

wagon_staat    24-02-2017 Experimententuin [V2]
Wij willen het dak op! Nu het dak van de Rotterdamse Hofpleinlijn eindelijk is vrijgemaakt van rails en bielzen, en de constructie lekvrij, wordt het tijd voor de volgende fase: de verovering van het dak. Voorlopig is het dak nog niet vrijgegeven, maar dat let ons niet om alvast plannen te smeden.
De Natuurlijke Stad organiseert van 28 september tot 11 november EXPO Hofpleinlijn. In een oude goederenwagon aan de Vijverhofstraat (ter hoogte van nr 10 bij Eurotrash) worden gedurende die maand 12 verschillende initiatieven voor dak en directe omgeving van de Hofbogen getoond. Elke donderdagavond worden deze plannen in drie opeenvolgende thema’s – Water, Groen, Activiteit – door een team van experts en belangstellende besproken.
De tentoonstelling in de wagon is op vrijdag en zaterdag voor het publiek geopend van 13.00-17.00 uur. Naast een presentatie van onze gastheer Sporen van de Stad (over het hergebruik van in onbruik geraakte sporen en spooremplacementen in de stad) wordt het initiatief Groene Promenade Hofplein getoond. Per week wordt deze presentatie uitgebreid met een selectie van de meest kansrijke initiatieven rond de drie hoofdthema’s. Bewoners en ondernemers die zelf ook plannen hebben worden in de gelegenheid gesteld hun initiatief op het prikbord toe te voegen.

Feestelijke finissage voor  buurtbewoners, datum 11 november 14.30-18.00

Voorlopig programma (houd onze Facebookpagina bij voor actuele informatie)


Vrijdag en zaterdag:
inlooptentoonstelling geopend van 13.00 tot 17.00
Elke donderdagavond van 19.00 – 21.00: expertmeeting

28 september Donderdag middag 17.00: Informele opening

Waterweek: donderdag 28 september – t/m 5 oktober
Donderdag 5 oktober 19.00 tot 21.00 expertmeeting Water
Met onder meer: De Urbanisten, Studio Bas Sala, ZOHO Citizens regentuin

Groenweek: vrijdag 6 oktober t/m 12 oktober
Woensdag 11 oktober 19.00 tot 21.00 expertmeeting Groenweek
Met onder meer: De Natuurlijke Stad, Daniel Opbroek, Vredestuin/ Gandhituin, Milieucentrum Rotterdam, Tanja Lina

Activiteitenweek: vrijdag 13 oktober – 21 oktober
Vrijdag 27 oktober 19.00 tot 21.00 expertmeeting Activiteiten
Met onder meer (onder voorbehoud): Vrienden van de Hofpleinlijn, Eurotrash, Hofbogen ondernemers vereniging (HOV), Hofbogen bv.

Burenweek: 22 oktober – 11 november Feestelijke finissage voor  buurtbewoners, datum 11 november 14.30-18.00
Samenvatting van de plannen, nieuw binnengekomen initiatieven en wat er verder bog langs komt de komende maand.

Laatste nieuws op Facebook De Natuurlijke Stad

EXPO Hofpleinlijn is mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van Gebiedscommissie Noord.
De wagon wordt bewaakt en van hapjes en drankjes voorzien door vrijwilligers van Wijkcoop010
Overigens is het – Why ook Not? – aan de bar van Eurotrash ook prima drinken en eten.
Poster zijn ontworpen door Arienne Boelens Office

Deelnemers em medewerkers: Gebiedscommissie Noord, Gemeente Rotterdam, Hofbogen bv, Vrienden van de Hofpleinlijn, ZOHO Citizens, Eurotrash, 7Seasons, AIR, Hofbogen ondernemersvereniging HOV, Studio Bas Sala, De Urbanisten, Happy Italy, JagerJanssen Architecten, Ruimtelab, Stad in de Maak, STEK, Stichting Tussentuin; Tanja Lina, Joost van Dijk, GroenGoed, Gutundgut, Groenpool Noord, Hof van Noord, Wijkcooperatie Rotterdam Noord, Willem Havinga, Arienne Boelens, Vincent van Straaten, Sporen van de Stad en diverse bewoners en vrijwilligers