It’s the ecology, stupid

Zienswijze Omgevingsvisie Rotterdam
Namens de veruit grootste groep stadbewoners: de planten en de dieren, schreef De Natuurlijke Stad een zienswijze (inspraakdocument) op (tegen eigenlijk) de ontwerp Omgevingsvisie Rotterdam, die dit najaar moet worden vastgesteld. De titel: ‘It’s the ecology, stupid’, is niet zomaar een parafrase op de neoliberale slogan die ooit door Bill Clinton de wereld in is geholpen, het is het centrale punt van het pleidooi.

Anno 2021 dient vooral ruimtelijk beleid, maar in feite elk beleid op elke schaal en elk beleidsveld, te worden gebaseerd op de ecologie van stad, regio, land en planeet. Elke ander uitgangspunt is desastreus voor de mensensoort en zijn habitat de stad.

Dit is de eerste pagina van de zienswijze. Download het volledige document: