Joost van Dijk

Joost van Dijk

Joost is architect. In 2012 richtte hij bijna tegelijkertijd Studio Joost van Dijk en Stichting Tussentuin (in samenwerking met o.a. Tanja Lina en Marieke de Keijzer) op.

Studio Joost van Dijk is een onderzoeks- en ontwerpstudio met een sterke focus op sociaal-maatschappelijke opgaven binnen architectuur, landschap en stedenbouw. Vanuit de studio werkt Joost aan projecten voor een gezonde en sociale leefomgeving voor jong en oud. De afgelopen jaren heeft hij zich met name gericht op het stadmaken en het runnen van een stadslab Cool-Zuid in het centrum van Rotterdam om met alle partijen en bewoners uit de wijk een visie te vormen voor de toekomst van de wijk, op sociaal, groen, ruimtelijk, programmatisch en klimatologisch vlak.

Stichting Tussentuin heeft als doel het ontwikkelen en delen van kennis over collectieve groene plekken. We doen kennis op van bestaande tuinen in collectief beheer. We ontwerpen tuinen samen met gebruikers en organiseren bijeenkomsten om onze kennis te delen.  Door kennis over collectieve tuinen te delen, zorgen we samen voor een steeds groenere stad. Binnen de projecten van Tussentuin wordt naast vergroening ook veel aandacht besteed aan klimaatadaptatie in bredere zin.

meer info: www.studiojoostvandijk.nl

meer info: www.tussentuin.nl