Katrijn van de Vrande

Katrijn van de Vrande

Architect en filosoof, oprichter project Sprout. supervisor voor gemeentes, docent filosofie RAvB

Met mijn kennisachtergrond in de architectuur en filosofie en grote liefde voor alles wat leeft op de aarde, is de noodzaak om het denken te koppelen aan praktijk altijd mijn drijfveer geweest.  Juist om de filosofie van grote denkers als Bruno Latour, Timothy Morton, Lorraine Daston en Vinciane Despret en vele anderen te bespreken en te overdenken met elkaar, waarbij de mens in relatie gezien wordt met de wereld en dit breed te bevragen, en te koppelen aan de klimaatopgave waar we staan is nieuw. Binnen het filosofische discours wordt er veel geschreven over een andere wereld, maar hoe kan dit zijn weerslag vinden in de ontwerppraktijk? Juist in een gesprek met de ontwikkelaar, aannemer of gemeente en aan mijn eigen ontwerptafel? Hoe geef ik bijvoorbeeld niet alleen in taalkundig opzicht een stem aan de bodem, het water of de rat, maar hoe doe je dat ook binnen mijn eigen ontwerptrajecten?

Meer over Sprout: www.werkplaats64.nl